[20/04/2021] Σεμινάριο Μαθηματικής Ανάλυσης – Ανέστης Φωτιάδης, Αρμονικές απεικονίσεις μεταξύ επιφανειών

Τρίτη 20 Απριλίου, 11:15 – 12:00. Η ομιλία θα γίνει ONLINE.

Ομιλητής: Ανέστης Φωτιάδης (ΑΠΘ)

Τίτλος: Αρμονικές απεικονίσεις μεταξύ επιφανειών

Περίληψη: Στο πρώτο μέρος της ομιλίας θα περιγράψουμε πως η μελέτη των αρμονικών διαφορομορφισμών με μη μηδενικό Hopf διαφορικό ανάγεται στη μελέτη της εξίσωσης του Beltrami. Θα δούμε πως οι αρμονικές απεικονίσεις σχετίζονται με την εξίσωση sinh-Gordon. Έπειτα θα βρεθούν 1-σολιτόνια λύσεις της sinh-Gordon και οι αντίστοιχες αρμονικές απεικονίσεις σε χώρους σταθερής καμπυλότητας με ένα ομοιόμορφο τρόπο, ανεξάρτητα του προσήμου της καμπυλότητας. Η εργασία αυτή είναι σε συνεργασία με τον Ομότιμο Καθηγητή Κ. Δασκαλογιάννη. Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας μας θα μελετήσουμε μια άλλη οικογένεια λύσεων της εξίσωσης sinh-Gordon και τις αντίστοιχες αρμονικές απεικονίσεις. Οι λύσεις αυτές σχετίζονται με τη θεωρία των επιφανειών σταθερής μέσης καμπυλότητας και η εργασία αυτή είναι σε εξέλιξη σε συνεργασία με την μεταδιδάκτορα Ε. Παπαγεωργίου, τον Κ. Δασκαλογιάννη και το διδακτορικό φοιτητή Γ. Πολύχρου.

Αφίσα ομιλίας