[23/02/2021] Σεμινάριο Μαθηματικής Ανάλυσης – Σιλουανός Μπραζιτίκος, H ανισότητα Maclaurin για διανύσματα

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου, 11:15 – 12:00. Η ομιλία θα γίνει ONLINE.

Ομιλητής: Σιλουανός Μπραζιτίκος (ΕΚΠΑ)

Τίτλος: H ανισότητα Maclaurin για διανύσματα

Περίληψη: Θεωρούμε την ανισότητα Maclaurin για διανύσματα και εξετάζουμε τη σύνδεσή της με μια ανισότητα τύπου Aleksandrov για παραλληλεπίπεδα.

Αφίσα Ανακοίνωσης