[25/05/2021] Σεμινάριο Μαθηματικής Ανάλυσης – Μυρτώ Μανωλάκη, Μία ισχυρή μορφή του θεωρήματος του Plessner

Τρίτη 25 Μαΐου, 11:15 – 12:00. Η ομιλία θα γίνει ONLINE.

Ομιλήτρια: Μυρτώ Μανωλάκη (University College Dublin)

Τίτλος: Μία ισχυρή μορφή του θεωρήματος του Plessner

Περίληψη: Έστω f μια ολόμορφη συνάρτηση στον μοναδιαίο δίσκο.  Σύμφωνα με το θεώρημα του Plessner, για σχεδόν κάθε σημείο ζ στον μοναδιαίο κύκλο, είτε (i) η f έχει ένα πεπερασμένο μη εφαπτομενικό όριο στο ζ, είτε (ii) η εικόνα f(S) κάθε Stolz γωνίας S στο ζ είναι πυκνή στο μιγαδικό επίπεδο. Σε αυτή την ομιλία, θα δούμε ότι η συνθήκη (ii) μπορεί να αντικατασταθεί από μια πολύ ισχυρότερη συνθήκη. H ισχυρή μορφή του θεωρήματος του Plessner που δίνουμε και το αρμονικό της ανάλογο σε ημιχώρους βελτιώνουν κλασικά αποτελέσματα των Spencer, Stein και Carleson. (Κοινή εργασία με τον Stephen Gardiner)

Αφίσα ομιλίας