[29/05/2020] Σεμινάριο Γεωμετρίας – Παναγιώτης Γιαννιώτης, Η εικασία φραγμένης διαμέτρου στην 2-κυρτή ροή μέσης καμπυλότητας

Παρασκευή 29 Μαΐου 2020, 13.00 – 14.00. Η ομιλία θα γίνει ONLINE.

Ομιλητής: Παναγιώτης Γιαννιώτης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τίτλος: Η εικασία φραγμένης διαμέτρου στην 2-κυρτή ροή μέσης καμπυλότητας

Περίληψη: Μια υπερεπιφάνεια του Ευκλείδειου χώρου λέγεται 2-κυρτή όταν το άθροισμα των δύο μικρότερων ιδιοτιμών της δεύτερης θεμελιώδους μορφής είναι θετικό. Αυτού του είδους η κυρτότητα διατηρείται κάτω από τη ροή μέσης καμπυλότητας. Σε αυτήν την ομιλία θα μιλήσω για ένα αποτέλεσμα σε συνεργασία με τον Robert Halshofer στο οποίο αποδεικνύουμε ότι, στην περίπτωση της ροής μέσης καμπυλότητας 2-κυρτών υπερεπιφανειών, η εσωτερική διάμετρος ελέγχεται ομοιόμορφα από τα αρχικά δεδομένα για όλο το χρόνο.

Αφίσα ανακοίνωσης