Σχετικά με τη Δήλωση Πρόθεσης Συμμετοχής σε εξ αποστάσεως εξετάσεις στο ΠΜΣ στα Μαθηματικά

Προς τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στα Μαθηματικά,

Σε συνέχεια του ηλεκτρονικού μηνύματος που θα έχετε ήδη λάβει, σχετικά με την δήλωση πρόθεσης συμμετοχής σε εξ αποστάσεως διδασκαλίας, επισυνάπτω έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, το οποίο θα εκτυπώσετε και θα συμπληρώσετε με το κείμενο που περιέχεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο που σας στάλθηκε και στη συνέχεια θα το στείλετε σκαναρισμένο στο e-mail της Γραμματείας info@math.auth.gr.

Στην περίπτωση που αδυνατείτε να συμμετέχετε σε εξ αποστάσεως αξιολόγηση καλείστε να στείλετε  στο e-mail της γραμματείας (info@math.auth.gr) πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου,  υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνετε (α) ότι αδυνατείτε να συμμετέχετε σε εξ αποστάσεως αξιολόγηση, και (β) ότι αιτείστε εξέταση όλων των μαθημάτων, τα οποία έχετε δηλώσει, με άλλο τρόπο σύμφωνα με την με αριθμό 59181/Ζ1/19-5-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 1935/τ. Β’/20-5-2020) και τη με αριθμό 60720/Ζ1/21-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1971/τ.Β’/21-5-2020).

υπεύθυνη δήλωση

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ