Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα του κληρ/τος Κων/νου Κατσέα

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη τη σχετική πρόσκληση.

Από τη Γραμματεία

 

YpotrKatsea2