Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών, από τα έσοδα του κληροδοτήματος, Χρήστου Βράκα

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη τη σχετική προκήρυξη.

Από τη Γραμματεία

 

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές Βράκα 2019-20 ΩΦΘΡ46Ψ8ΧΒ-ΔΓΠ