Ανακοίνωση πρόσκλησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα το κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη τη σχετική πρόσκληση.

Από τη Γραμματεία

 

Ανακοίνωση πρόσκλησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωννου Κατσέα