Ανακοίνωση φοιτητικού διεθνούς διαγωνισμού WRICOS 2022

Στον εν λόγω διαγωνισμό προσκαλούνται οι φοιτητές που το επιθυμούν να συμμετέχουν, ως εξής:

– Αποστέλοντας ποίημα με θέμα: «Η πόλη μου. Τι σημαίνει η πόλη σου για σένα?». Συγγραφή στίχων για το τραγούδι του SUN, που θα αναδεικνύει τα κοινά σημεία αλλά και την ιδιαιτερότητα των πόλεων του Δρόμου του Μεταξιού

– Αποστέλοντας δοκίμιο με θέμα: 1) «Η πόλη μου. Τι σημαίνει η πόλη σου για σένα ή 2) “Student’s Perspectives on the Era of AI and Big Data: Opportunities & Challenges”

H γλώσσα υποβολής είναι στα Ελληνικά και συνιστάται να υποβληθεί με συνημμένη μετάφραση στα Αγγλικά .

– Προθεσμία υποβολής: 15 Δεκεμβρίου 2021.

– Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων και το διαγωνισμό στην επισυναπτόμενη αφίσα “WRICOS 2022” και στον ιστότοπο http://www.sun-silkroadia.org.

 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος, παρακαλούνται, αφού υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στην ιστοσελίδα του SUN Network, να ενημερώσουν σχετικά και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων στο email internatrel@auth.gr.