Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών,από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2019

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη τη σχετική πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ

 

Από τη Γραμματεία