Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών, από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2019

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη τη σχετική προκήρυξη.

Από τη Γραμματεία

 

Ανακοίνωση οικονομικής ενίσχυσης έτους 2019, κληροδοσίας Τηλ_ Τζιβόγλου ΩΙΖ146Ψ8ΧΒ-9ΣΙ (1)