Ανακοίνωση χορήγησης τριών (3) οικονομικών ενισχύσεων, κληρονομίας Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη τη σχετική ανακοίνωση.

Από τη Γραμματεία

 

Ανακοίνωση χορήγησης τριών _3_ οικονομικών ενισχύσεων, κληρονομίας Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα