ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη την πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα της κληρονομιάς Κωνσταντίνου Παπαιωάννου.

Από τη Γραμματεία

 

Προκήρυξη υποτροφίας κληρονομίας Κ_ Παπαϊωάννου ΩΝ7346Ψ8ΧΒ-ΞΗΔ