Πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη πρόσκληση σχετικά με τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας, κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα.

 

Υποτροφια-Κατσεα