Πρόσκληση χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών για προπτυχιακούς φοιτητές, από τα έσοδα του κληροδοτήματος, Χρήστου Βράκα για ενημέρωσή σας.

Με τιμή,

Από τη Γραμματεία

 

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφιών για προπτυχιακούς φοιτητές από το κληροδότημα Χρ_ Βράκα 73Ν046Ψ8ΧΒ-1Ρ7