Υποτροφίες της Ουγγαρίας σε Έλληνες υπηκόους για μεταπτυχιακές σπουδές (MA) και διδακτορικό δίπλωμα (PhD) για το έτος 2017.

Το Ουγγρικό Πρόγραμμα Υποτροφιών, το οποίο ιδρύθηκε από την Ουγγρική Κυβέρνηση, προσφέρει υποτροφίες για προγράμματα μεταπτυχιακού (MA) και διδακτορικού (PhD) επιπέδου του Εθνικού Πανεπιστημίου Δημόσιας Διοίκησης, σε Έλληνες υποψηφίους.
Η πρόσκληση για αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 έχει ανακοινωθεί τον Ιανουάριο του 2017.

Προσφέρονται υποτροφίες για πρόγραμμα μεταπτυχιακού επιπέδου (MA) με τίτλο: «International Public Service Relations»

Η περιγραφή του προγράμματος βρίσκεται στoν εξής σύνδεσμο:

https://issuu.com/uni_nke/docs/ipsrma_brochure_online

Προσφέρονται υποτροφίες για τρία (3) προγράμματα διδακτορικού επιπέδου (PhD):

1. PhD in Public Administration Sciences

2. PhD in Military Sciences

3. PhD in Military Engineering Sciences

Πληροφορίες για τα προγράμματα διδακτορικού επιπέδου είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

http://en.uni-nke.hu

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 5η Μαρτίου 2017.