Έναρξη εγγραφών και δηλώσεων μαθημάτων στο ΠΜΣ στα Μαθηματικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Καλούνται οι απόφοιτοι της πρόσφατης ορκωμοσίας του Τμήματος Μαθηματικών που έχουν επιλεγεί στο ΠΜΣ του Τμήματος, καθώς και όσοι από τους επιτυχόντες αποφοίτους άλλων Πανεπιστημίων κατέχουν  το πτυχίο τους και έχουν επιλεγεί με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος στις 540/7-10-2020, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά  Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 11-12 π.μ. από την Πέμπτη 8  έως και Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2020, για εγγραφή, προσκομίζοντας ή στέλνοντας ταχυδρομικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση εγγραφής στο ΠΜΣ (επισυνάπτεται)
 2. Την αίτηση για εισαγωγή στο ΠΜΣ του Τμήματος που είχαν υποβάλλει ηλεκτρονικά (πρωτότυπη)
 3. Βιογραφικό σημείωμα
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή /και μεταπτυχιακών σπουδών
 5. Αντίγραφο Πτυχίου ή διπλώματος
 6. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου απαιτείται)
 7. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
 8. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών για τους Έλληνες υποψηφίου (Lower, Proficency,κλπ) ή της Ελληνικής γνώσης για τους αλλοδαπούς υποψηφίους (πιστοποιητικό από το σχολείο Νεοελληνικής Γλώσσας)
 9. Έκθεση με περιγραφή στόχων για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ.
 10. Δε θα χρειαστεί να προσκομίσετε συστατικές επιστολές που ήδη έχουν αποστείλει τα προτεινόμενα από σας μέλη ΔΕ
 11. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου πάσο.

(ταχυδρομική διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τ.Κ. 54124 Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ)

Για τις δηλώσεις μαθημάτων, το σύστημα της Γραμματείας, θα παραμείνει ανοικτό μέχρι και τις 26 Οκτωβρίου.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΜΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ