Έναρξη μαθημάτων στο ΠΜΣ στα Μαθηματικά για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Τα  μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά, θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020.

 

Από τη Γραμματεία

του ΠΜΣ στα Μαθηματικά