Έναρξη μαθημάτων στο ΠΜΣ στα Μαθηματικά

Τα μαθήματα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά ξεκινούν Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.
Από τη Γραμματεία