Αλλαγή ώρας διδασκαλίας του μαθήματος: “Θεωρία Διαφορισίμων Πολλαπλοτήτων”

Το μάθημα Θεωρία Διαφορισίμων Πολλαπλοτήτων του Π.Μ.Σ. θα διδάσκεται κάθε Δευτέρα στις 17:00-20:00, στην αίθουσα Μ3.