Αναβολή μαθήματος Αλγεβρικής Γεωμετρίας

Αγαπητές Φοιτήτριες και Αγαπητοί Φοιτητές,

το μεταπτυχιακό μάθημα “Αλγεβρική Γεωμετρία” της Τρίτης 16/02/2021 αναβάλλεται. Το μάθημα θα ξεκινήσει την Τρίτη 23/02/2021.

Ο Διδάσκων,

Χ. Ψαρουδάκης