Αναβολή Μαθήματος Δίκτυα Γνώσης και Σημασιολογικός Ιστός στο ΠΜΣ

Το μάθημα Δίκτυα Γνώσης και Σημασιολογικός Ιστός Σήμερα Παρασκευή (4/10/2019) αναβάλλεται.