Αναβολή Μαθήματος “Επίσημες Στατιστικές” στο ΠΜΣ

Σήμερα (Παρασκευή 4/10/19) το μάθημα Επίσιμες Στατιστικές αναβάλλεται.