Ανακοίνωση για το μάθημα Θεωρία Τυπικών Γλωσσών

Το μάθημα Θεωρία Τυπικών Γλωσσών, την Τρίτη 27/10/2020 θα αρχίσει στις 12:00. Οι φοιτήτριες και φοιτητές θα παρακολουθήσουν το μάθημα στον σύνδεσμο  https://vconf.auth.gr/b/pav-vek-z32

Ο διδάσκων
Γ. Ραχώνης