Ανακοίνωση για το μάθημα του ΠΜΣ “Αλγεβρική Γεωμετρία”

Οι παραδόσεις του μαθήματος του Π.Μ.Σ. “Αλγεβρική Γεωμετρία” θα αρχίσουν στις 17/02/2020.

Ο διδάσκων

Δ. Πουλάκης