Ανακοίνωση Παρουσίασης Δ.Ε. των μεταπτυχιακών φοιτητών Ε. Σαρίδου και Κ. Καμούτση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2018 και ώρα 2.00μμ, στην αίθουσα Μ2, η φοιτήτρια Ευτυχία Σαρίδου από τη ειδίκευση “Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου” θα παρουσιάσει τη διπλωματική της εργασία με τίτλο:
“Aνάπτυξη υπολογιστικού αλγόριθμου αντισταθμιστή σταθεροποίησης πολυμεταβλητών συτημάτων στο Matlab μέσω του γραφικού περιβάλλοντος GUI”
Την ίδια μέρα 18 Mαρτίου 2018 και μετά τη λήξη της παρουσίασης της κας Σαρίδου, ο φοιτητής Κωνσταντίνος Καμούτσης της ειδίκευσης “Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου” θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με τίτλο:
“Δημιουργία αλγόριθμου για την εύρεση της Συνάρτησης (Πίνακα) Μεταφοράς Αντισταθμιστών-Ελεγκτών σε γραμμικά πολυμεταβλητά συστήματα και ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος(GUI)”
Ο Επιβλέπων Ιωάννης Βαρδουλάκης
Ομότιμος Καθηγητής

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ