ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Η Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ., στη συνεδρίασή της αριθμ. 490/3-10-2018, κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., ενέκρινε τον κατάλογο των αποτελεσμάτων των επιτυχόντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Μ.Σ. στα Μαθηματικά του Τμήματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ο οποίος έχει ως εξής:

Κατάλογος Επιτυχόντων, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Θεωρητικά Μαθηματικά:
1. Kουτσοπάγος Αθανάσιος
2. Φράγκος Αναστάσιος
3. Μπίτος Αθανάσιος
4. Χναράς Φοίβος
5. Κατσετσιάδης Φοίβος-Ιορδάνης
6. Μπίσμπα Αικατερίνη
7. Ερμείδης Ηλίας
8. Τιμιανή Χρυσή
9. Μπεσλίκας Αθανάσιος
10. Μπαλκατζοπούλου Σοφία

Στατιστική και Μοντελοποίηση:
1. Αλεξανδρίδου Ανδρονίκη
2. Μπανάβα Γεωργία
3. Αμοιρίδου Δήμητρα
4. Καρράς Ιωάννης
5. Ντουμάνης Ιωάννης
6. Γρηγοριάδης Αλέξανδρος
7. Σουράνης Παναγιώτης
8. Μπολτσή Αικατερίνη
9. Γεωργάκη Κωνσταντίνα
10. Σπανός Ρωμανός-Αλέξιος
11. Μπαλάσκας Χρήστος
12. Παναγιωτίδου Μιχαέλα
13. Χαρούπα Στέλλα
14. Ταφίδου Άννα
15. Ζαμανίδης Κωνσταντίνος
16. Πασχαλούδης Χρήστος

Επιλαχόντες
1. Δάλλας Ιωάννης
2. Κράλκα Κρίστι
3. Γκότσης Αναστάσιος
4. Καπολίτσα Αικατερίνης

Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου:
1. Ράπτη Ευλαμπία
2. Καρυώτη Βάγια
3. Χαραλάμπους Πασχάλης
4. Ανεσιάδης Κωνσταντίνος
5. Τρίγκας Δημήτριος
6. Κουτζημπασόπουλος Αλέξανδρος
7. Ζαχαριά Παναγιώτα
8. Λαζαρίδης Δημήτριος
9. Μουρατίδης Ιωάννης
10. Στεργίου Θεοδώρα
11. Μυρόβαλη Ευαγγελία

Ο Δ/ντής του ΠΜΣ
Δ. Πουλάκης