ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Καλούνται οι απόφοιτοι της πρόσφατης ορκωμοσίας του Τμήματος Μαθηματικών που έχουν επιλεγεί στο ΠΜΣ του Τμήματος, καθώς και όσοι από τους επιτυχόντες αποφοίτους άλλων Πανεπιστημίων κατέχουν το πτυχίο τους και έχουν επιλεγεί με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος στις 3-10-2018, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά από αύριο 27 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου ώρες 2-3 μμ προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση εγγραφής στο ΠΜΣ (Διατίθεται από τη Γραμματεία ) 2. Την αίτηση για εισαγωγή στο ΠΜΣ του Τμήματος που είχαν υποβάλλει ηλεκτρονικά 3. Βιογραφικό σημείωμα 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή /και μεταπτυχιακών σπουδών 5. Αντίγραφο Πτυχίου ή διπλώματος 6. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου απαιτείται) 7. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 8. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών για τους Έλληνες υποψηφίου (Lower, Proficency,κλπ) ή της Ελληνικής γνώσης για τους αλλοδαπούς υποψηφίους (πιστοποιητικό από το σχολείο Νεοελληνικής Γλώσσας) 9. Έκθεση με περιγραφή στόχων για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. (Δε θα χρειαστεί να προσκομίσει συστατικές επιστολές που ήδη έχουν αποστείλει τα προτεινόμενα από σας μέλη ΔΕΠ) 10. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου πάσο.