Αναπληρώσεις Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Αναπλήρωση για το μάθημα «Στοχαστικές Μέθοδοι» του ΠΜΣ

Την Παρασκευή 10/1 θα γίνει για το μάθημα  «Στοχαστικές Μέθοδοι» του ΠΜΣ πρόσθετο τρίωρο, 9-12μ, στην αίθουσα Μ3.

——————————————————-

Αναπλήρωση για το μάθημα «Θεωρία Βέλτιστου Ελέγχου» του ΠΜΣ

Το Σάββατο 11/1 θα γίνει για το μάθημα  «Θεωρία Βέλτιστου Ελέγχου» του ΠΜΣ πρόσθετο τρίωρο, 10-1μμ, στην αίθουσα Μ3.