Αντιμεταθετική Άλγεβρα

Οι διαλέξεις για το μεταπτυχιακό μάθημα Αντιμεταθετική Άλγεβρα θα ξεκινήσουν την Τρίτη 23.02. Ηδιάλεξη της Πέμπτης 18.02 θα αναπληρωθεί..