Αποτελέσματα εξετάσεων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ του Τμήματος

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του ΠΜΣ που πραγματοποιήθηκαν στις 3-9-2018 είναι ανά ειδίκευση :
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1 ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3,83
2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΗΛΙΔΗΣ 3,27

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

1 ΡΩΜΑΝΟΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ 76
2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 68
3 ΜΙΧΑΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ 64
4 ΣΤΕΛΛΑ ΧΑΡΟΥΠΑ 54
5 ΑΝΝΑ ΤΑΦΙΔΟΥ 49
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ 47
7 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 47
8 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΛΛΑΣ 44
9 ΚΡΙΣΤΙ ΚΡΑΛΚΑ 42
10 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 41
11 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΠΟΛΙΤΣΑ 40
12 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΜΑΡΑ 36
13 ΕΡΜΙΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 35
14 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 33

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

1 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΥΡΟΒΑΛΗ 6
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗΣ 2.80
3 ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΙΑΡΑ 0.70

Οι προτάσεις των αντίστοιχων επιτροπών επιλογής προς την Συνέλευση του Τμήματος, η οποία και θα αποφασίσει ποιοι γίνονται δεκτοί, είναι ως εξής:
Θεωρητικά μαθηματικά Δεν γίνεται δεκτός κανένας υποψήφιος
Στατιστική και Μοντελοποίηση:
1 ΡΩΜΑΝΟΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
3 ΜΙΧΑΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
4 ΣΤΕΛΛΑ ΧΑΡΟΥΠΑ
5 ΑΝΝΑ ΤΑΦΙΔΟΥ
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ
7 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ

Προτείνεται επίσης να θεωρηθούν ως επιλαχόντες οι 4 (με 40 και πλέον μόρια)
8 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΛΛΑΣ
9 ΚΡΙΣΤΙ ΚΡΑΛΚΑ
10 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
11 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΠΟΛΙΤΣΑ

Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων & Ελέγχου:
1 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΥΡΟΒΑΛΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΜΣ