Ασυμπτωτική Στατιστική

Δεδομένου ότι οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ Στατιστική και Μοντελοποίηση έχουν ακόμη εκκρεμότητες όσον αφορά τις εξετάσεις του προηγούμενου εξαμήνου, καθώς επίσης και με τα μαθήματα που ειναι κοινά με το διατμηματικο μεταπτυχιακό, το πρώτο μάθημα του μαθήμτος «Ασυμπτωτική Στατιστική» μετατίθεται για τις 18/2/2019.

Ο Διδάσκων
Αφένδρας Γιώργος