Δημόσια Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής Γεωργίου Κελγιάννη

Τη Δευτέρα 13 Μαΐου, 12.15 μ.μ., στην αίθουσα Μ2, ο υποψήφιος διδάκτορας
Γεώργιος Κελγιάννης θα υποστηρίξει δημόσια τη διδακτορική διατριβή του που έχει τίτλο

“Θέματα Γεωμετρίας Ολόμορφων Συναρτήσεων”.

Ο επιβλέπων
Καθ. Δημήτριος Μπετσάκος