Δημόσια Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής Μαρίας Κούρου

Την Τρίτη 21 Μαΐου 2019, 12.15 μ.μ., στην αίθουσα Μ2, η υποψήφια διδάκτορας Μαρία Κούρου θα υποστηρίξει δημόσια τη διδακτορική διατριβή της που έχει τίτλο

Γεωμετρικές εκδοχές Λήμματος Schwarz και ημιομάδες ολόμορφων συναρτήσεων“.

Δ. Μπετσάκος
Εκ μέρους της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής