Δημόσια υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας – Αθανάσιος Κουτσοπάγος

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:15 μ.μ., ο μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Αθανάσιος Κουτσοπάγος, θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με τίτλο

“Παραγόμενες Κατηγορίες από Quasi-Coherent Sheaves”

Η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας θα είναι δημόσια και προσβάσιμη μέσω Zoom:

https://authgr.zoom.us/j/97196478376?pwd=a05DYVN2YnIrUDhyR3FGN2dtY050QT09

Meeting ID: 971 9647 8376
Passcode: 912669

Για λεπτομέρειες δείτε την αφίσα.

Ο επιβλέπων

Χρυσόστομος Ψαρουδάκης

Αφίσα Ομιλίας