Δημόσια υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας – Ηλίας Ερμείδης

Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 12 μ.μ., ο μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Ηλίας Ερμείδης, θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με τίτλο

Αλγεβροειδή Courant, L-άπειρο άλγεβρες και Συμπλεκτική Γεωμετρία

Η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας θα είναι δημόσια και προσβάσιμη μέσω live streaming (για λεπτομέρειες δείτε την αφίσα).

Ο επιβλέπων

Παναγιώτης Μπατακίδης

Αφίσα Ομιλίας