Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το ΜΔΕ του Τμήματος Μαθηματικών για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Την νέα ακαδημαϊκή χρονιά (2018-2019), θα λειτουργήσει* το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών, το οποίο αποτελεί επανίδρυση του υπάρχοντος ΠΜΣ του Τμήματος στις 3 ειδικεύσεις.
Οι Ειδικεύσεις του ΠΜΣ του Τμήματος είναι:

  1. Θεωρητικά Μαθηματικά
  2. Στατιστική και Μοντελοποίηση
  3. Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου.

Η σχετική πρόσκληση αναμένεται να δημοσιευτεί τον Ιούνιο του 2018.
Στη διεύθυνση info_grad@math.auth.gr μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το πρόγραμμα ώστε να μπορέσουμε να σας κρατήσουμε ενήμερους για την έναρξη υποβολής αιτήσεων.
* Η επανίδρυση του ΠΜΣ έχει εγκριθεί από την Σύγκλητο του ΑΠΘ και έχει σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.