Εκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψήφιων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδ. έτος 2020-2021

Παρακαλούμε βρείτε παρακάτω το σχετικό έγγραφο.

Από τη Γραμματεία

Εκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδ. έτος 2020-2021_sign(1)