ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Καλούνται οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκό έτους 2018-19. Το σύστημα καταχώρησης της δήλωσης είναι θα είναι ανοικτό από την  Δευτέρα 11-3-2019  (Καθαρά Δευτέρα) και θα παραμείνει έως και την Παρασκευή  22-3-2019. Για δήλωση μαθήματος από άλλη ειδίκευση του ΠΜΣ θα πρέπει να κατατεθεί σχετική αίτηση  από τον ενδιαφερόμενο στην Γραμματεία.
Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ