ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Καλούνται οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση μαθημάτων τους, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19.
Το σύστημα για την καταχώρησης της δήλωσης θα είναι ανοικτό από Παρασκευή 26-10-2018 και θα παραμείνει έως και την Κυριακή 11-11-2018.
Όσοι από τους επιλεγέντες στο ΠΜΣ δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στη Γραμματεία του Τμήματος λόγω αναμονής της ορκωμοσίας τους, θα καταθέσουν εγγράφως τη δήλωσή τους στη Γραμματεία στις ώρες εξυπηρέτησης κοινού, κατά το ίδιο διάστημα, για να καταχωρηθεί, όταν θα ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.
Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ