ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα του ΜΔΕ θα αρχίσουν την ερχόμενη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016.
Το πρόγραμμα μαθημάτων βρίσκεται στις Ανακοινώσεις του Προπτυχιακού προγράμματος.