Εξετάσεις β΄φάσης για επιλογή υποψηφίων στο ΠΜΣ στα Μαθηματικά για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Οι Επιτροπές Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΦΜ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ στα Μαθηματικά  και  τη σχετική προκήρυξη επιλογής υποψηφίων (β΄φάση) που έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος, αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν τις εξετάσεις για την εισαγωγή στις τρεις ειδικεύσεις του ΠΜΣ στα Μαθηματικά, ανά ειδίκευση, ως εξής:

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Η εξέταση θα είναι γραπτή και θα γίνει  την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου,  ώρα 9:30 – 12:30, δια ζώσης, στην αίθουσα Μ2.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ: Η εξέταση θα είναι γραπτή και θα γίνει τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου, ώρα 10:00 – 12:30, δια ζώσης  στις αίθουσες Μ0 και Μ1.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: Η εξέταση θα είναι προφορική και θα γίνει διαδικτυακά την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου ώρα 10:00, μέσω Zoom στον σύνδεσμο:

https://authgr.zoom.us/j/98356355377?pwd=RUNsV1Z6S3d1bGU5ZFBUeUZXdlQyZz09

Meeting ID: 983 5635 5377
Passcode: 392455