ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-20, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΦΑΣΗΣ 20-7-2019

Η Επιτροπή Επιλογής για τα Θεωρητικά Μαθηματικά προτείνει να γίνουν δεκτοί δώδεκα από τους είκοσι τρεις υποψήφιους της πρώτης φάσης. Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα από την Γραμματεία του Τμήματος από την ερχόμενη Δευτέρα. Εδώ δίνονται οι αριθμοί των αιτήσεων των επιτυχόντων. Είναι οι ακόλουθοι:
1013 1024 1055 1066 1073 1079 1090 1093 1094 1113 1114 1141
(Σε περίπτωση που έχετε χάσει τον αριθμό αυτό, επικοινωνείστε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση kappos@math.auth.gr )
Τα μέλη της ΕΕΜΦ ΘΜ Ε. Κάππος, Ρ.Δ. Μαλικιώσης, Χ. Ψαρουδάκης