ΕΥΘΕΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Το τρέχον εξάμηνο θα διδαχθεί για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος (Ειδίκευση Θεωρητικών Μαθηματικών) το μάθημα ΕΥΘΕΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ σύμφωνα με το πρόγραμμα
Πέμπτη 9-12 / Αίθουσα Μ3
Η ευθειακή γεωμετρία είναι η γεωμετρία που προκύπτει, όταν αντικαταστήσουμε το σημείο, ως θεμελιώδες στοιχείο του χώρου, με την ευθεία.
Οι πρώτες μελέτες σ΄ αυτήν την κατεύθυνση, όπως η μελέτη των ευθειογενών επιφανειών και η στατική μελέτη συστημάτων δυνάμεων, έγιναν από τον Julius Plücker (1801-1868) και τον Ernst Eduard Kummer (1810–1893). Ο πρώτος μάλιστα κατέγραψε για πρώτη φορά συστηματικά τα μέχρι τότε γνωστά συμπεράσματα περί την ευθειακή γεωμετρία στο βιβλίο του Νέα γεωμετρία του χώρου, θεμελιωμένη στη θεώρηση της ευθείας ως στοιχείου του χώρου, που εκδόθηκε στη Λειψία κατά τη διετία 1868-69, μετά το θάνατό του, από τον βοηθό του Felix Klein (1848-1925).
Μετά τον Plücker δημοσιεύτηκε ένα πλήθος εργασιών πάνω στην ευθειακή γεωμετρία, έτσι ώστε σύντομα αναδείχθηκε σε αυτόνομο κλάδο της γεωμετρίας. Σε γενικές γραμμές διακρίνουμε …

 

Ευθειακή Γεωμετρία – Ανακοίνωση 2017