Η Χρηματοδοτoύμενη Έρευνα του σήμερα και του αύριο: Εμπειρίες και Προοπτικές στη Σ.Θ.Ε.

Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών διοργανώνει εσπερίδα με τίτλο :

“Η Χρηματοδοτoύμενη Έρευνα του σήμερα και του αύριο: Εμπειρίες και Προοπτικές στη Σ.Θ.Ε.”,
η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016, με ώρα έναρξης 5:00 μ.μ., στην αίθουσα Α31 στον 1ο όροφο του κεντρικού κτηρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών. Πληροφορίες για το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα βρείτε στο συνημμένο έντυπο.

Από Γραμματεία της Κοσμητείας
της Σχολής Θετικών Επιστημών.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ.