Λειτουργία Γραμματείας

Η Γραμματεία, λόγω των περιοριστικών μέτρων, θα εξυπηρετεί καθημερινά το προσωπικό και τους φοιτητές/τριες από απόσταση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@math.auth.gr Σε περίπτωση που απαιτείται η αυτοπρόσωπη προσέλευση στη Γραμματεία, αυτό γίνεται αποκλειστικά μετά από συνεννόηση στην ηλεκτρ. διεύθυνση info@math.auth.gr