Παράθεση διάλεξης του Β. Παπαγεωργίου

Την Τρίτη 17/12, στην αίθουσα Μ2, ώρα 12.30, ο Βασίλειος Παπαγεωργίου, μεταπτυχιακός φοιτητής του ΠΜΣ ¨Στατιστική και Μοντελοποίηση”, θα δώσει διάλεξη με θέμα  “Συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα” (Convolutional neural networks).
Καλείσθε να παρευρεθείτε