Παρουσίαση Διπλωματικής Β. Παπαγεωργίου

Την Τρίτη 25/5, 12μ-1μμ, ο Β. Παπαγεωργίου, φοιτητής του ΠΜΣ στη “Στατιστική και Μοντελοποίηση”, θα υποστηρίξει τη διπλωματική του εργασία με τίτλο

“Μοντελοποίηση των ρυθμών πρόωρης θνησιμότητας από χρόνιες παθήσεις στην Ευρώπη και μελέτη συσχετίσεων, ταξινόμησης και αιτιότητας κατά Granger”

Η διπλωματική πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος EMOS.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση,
διαδικτυακά, με το σύνδεσμο
https://authgr.zoom.us/j/94793965445?pwd=TElCdndRWW44andybHVCZmtieTlJdz09