Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Μ. Ραδίση

Σεμινάριο  Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμων και Μαθηματικής Λογικής
Αίθουσα Τηλεδιασκέψεων του Α.Π.Θ.
Ισόγειο του κτιρίου των Σχολών Νομικής και Οικονομικών-Πολιτικών Επιστημών
Δευτέρα 20 Φεβρουρίου 2017
13:15-14:00 Νεκτάριος Μενέλαος Ραδίσης

Τίτλος: Το αξίωμα της Επιλογής στη Θεωρία Γράφων
Η ομιλία θα δοθεί στα πλαίσια της παρουσίασης της Διπλωματικής Εργασίας του κ. Ραδίση, φοιτητή του ΠΜΣ του Τμήματος Μαθηματικών, στην Ειδίκευση των Θεωρητικών Μαθηματικών. Η τριμελής επιτροπή για τη διπλωματική εργασία του κ. Ραδίση αποτελείται από τους κ. Ε. Ταχτσή (Αναπλ. Καθ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου), κ. Α. Τζουβάρα (επιβλέπων) και κ. Χ. Χαραλάμπους.