Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Α. Μπολτσή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου και με έναρξη  5.30μμ η κα A. Μπολτσή, φοιτήτρια του ΠΜΣ στην ειδίκευση “Στατιστική και Μοντελοποίηση” θα υποστηρίξει με τηλεδιάσκεψη τη διπλωματική της εργασία  με τίτλο “Γραμμικά φίλτρα και εφαρμογές”.  Μπορείτε να προμηθευτείτε τον σχετικό σύνδεσμο στέλνοντας σχετικό e-mail στη διεύθυνση tsaklidi@math.auth.gr